Testimony


கிறிஸ்துவுக்குள்
பிரியமான சகோதரர்க்கு,

அன்பின் வாழ்த்துதல்கள்.
நான் இன்று தற்செயலாக உங்கள்
இணையதளமாகிய www.tamilarticle.com
பார்த்தேன். மிகவும் மகிழ்ந்தேன்.
உங்களின் எல்லா முயற்சிகளிலும்
தேவன் வழி நடத்தி அனேகமாயிரம்பேருக்கு
ஆசீர்வாதமாக விளங்க அருள்புரிவாராக.
இணையத்தில் தமிழ் கிறிஸ்தவப்
பக்கங்களின் தேவை அதிகரித்துவரும்
இன் நாட்களில் உங்களின் முயற்சி
நிச்சயம் பலருக்கும் பயனுள்ளதாக
இருக்கும். உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்.
எப்போதும் எங்கள் உதவி உங்களுக்கு
உண்டு.

கிறிஸ்துவுக்குள்
தாழ்மையுடன்

பாஸ்டர்.அற்புதராஜ்

நிர்வாகி

www.tamilchristians.com


தேவ சமாதானம்
உண்டாவதாக… உங்கள் இணையம்
பார்த்து கர்த்தருக்கள்
மிக மகிழ்ச்சி வல்லமையின்
அலைகள் இணைய வானொலி பல தமிழ்
கிறிஸ்தவ இணையங்களை பார்த்துவருகின்றது,
அந்தவகையில் உங்கள் இணையம்
ஒரு மாறுதலாக பரிசுத்த ஆவியினால்
கற்றுக்கொண்ட வேதாகமத்தை
யாவருக்கும் பலன் பெற பகிர்ந்துகொடுப்பது
என்பது, (மாற்க்கு 16:15) நீங்கள்
உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும்
சுவிசேஷம் பிரசங்கியுங்கள்
என்ற ஆண்டவராகிய யேசுக்கிறிஸ்துவின்
வாக்கை நிறைவேற்ற முனைவதாக
அறிகின்றோம். மனமுவர்ந்த வாழ்த்துக்கள்…
ஜெபிக்கின்றோம் உங்கள் சேவைக்காக…
வாருங்கள் இணைந்து இந்த பூமியல்
கர்தருக்கு ராஜ்யம் அமைப்போம்
சகோ.வின்சன் மனுவல் அட்மின்
– வல்லமையின் அலைகள் இணைய வானொலி

By:

www.wavesofpower.com

Country:

Toronto Canada


I like very much and enjoy
in Tamil bible study is good and useful particularly topical, story
is very good

By: DILLI BABU

Country: India


Dear

Greetings to you in the Name
of Jesus Christ

I have been inspired by the
stories you publish. They have personally encouraged and educated me.
I have also had the opportunity to share your stories with my
family and friends.

 

Sincerely

 

Dominic Savio. J,


Thanks about all information
about Jesus. Please send more details.

By: P.MURUGAN

Country: India


Praise the Lord.One of the
best Tamil Christian Website,Where I can find too many tamil christian
resources.I appreciate your service.Plaese keep going.May God Bless
U all.Thank you.

By: John

Country: India


I am Really very Impressed your Articles, It’s a very Useful things for Every people. God Bless You.

By: john philip

 

 


Praise God!!!! I Hope your Ministry has been a real blessing to many life’s .. Continue your awesome job for God.

By: Dr. Titus

Country: India,Chennai


Bible study lessons are very good.

By: Paul Pandian

Country: India


Iam Rathis From Tamilnadu India. today i visited your site its very very good & nice. I learn more about my savior JESUS.

Thanks bro god bless your ministry

By: Rathis

Country: India


Very useful to me please add more details for children thank you

By: priskilla.c

 

 


Brother,

Praise the Lord. I saw your site and it is very nice. I red topic under Tamil bible history. Really it was good.
with god’s love,
Thanks & Regards
By: Charles Arokia Raj

 

 


Greetings to you in the Name of Jesus Christ Very very useful Website …. Plz give more character articles. Thanking You & God Blz U

By: Baruk j

Country: India


your site is good and i read your article its very good about the bible study on Ezra

By: jayabalan

Country: India


we found all your materials were very good for the spiritual growth of our congregation.

By: Diluxion

 

 


உங்கள் இணையதளத்திலுள்ள வேதாகமப்பகுதியும் அதற்கான விளக்கங்களும் மிகவும் உதவியானவையும்ரூபவ் விளக்கத்துடனும் இருப்பதால் அவற்றைப்பற்றி அறிந்து கொள்ள மிகவும் உதவியாக உள்ளது. உங்கள் ஆக்கங்கள் இன்னும் வளர ஆண்டவரை வேண்டுகிறேன்.
By: Mara

Country: Canada


Very useful site, May god bless the team.

By: Rajesh

Country: India


Thank u ……this site very help full to me…….

By: Sasi Kumar

Country: MalaysiaDear Sir / Madam,

Praise the lord. In this website useful for us. Every one articles are important information message. Very very thanks for the website. Particularly, Tamil language is very useful us.
By: Susila

Country: IndiaThis net is so useful for spiritual life

By: Irene

Country: IndiaReally we are happy to see this type of mails from your team, May god bless this work and we encourage you to do more for Lords Ministry, Our Vision is to spread the Gospel, Really your team is doing through tamilarticle.
And Paul is telling in Acts 2: 32
This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. Let this grow and be the witness to all.

 

In Lords Ministry: C.Durai Singh

 

 I give all glory and praise to the Lord. Excellent work, i could see god’s movement. God bless everyone.

 

Regards: Simpson

 

 Praise the Lord. I saw this website today. I liked all the articles. Everything is very useful for me. Thanks.

God Bless You

Regards: T.Nepolean

Country: DubaiPraise be to GOD. Very Very Very Usefull and ahead my spritual towards theLORD. Thank you

By: Vijay

Country: Indiareally the messages, stories are very nice.

By: mary

Country: Indiaweldone br God bless u

By: REJOICE

Country: India


Dear iam a bible college student i visited the website 2day its very use full to me, thanks alot. may GOD bless u & ur ministry..
By: Aaron Jabaraj

Country: India


A good and most useful christian website..

By: jebavaram

Country: India


praise the lord…….very..very..usefull messages…valvukku vendiya unmayana sathiyam..& bible study is super……thak god…amen..

By: s.aravind

Country: India


thank a lot. i download bible soft from your information it’s very useful to me. Glory to the Lord.

By: john

Country: India


the articles in your site is really the best and it is useful for my spiritual life…….. thanx……. May the King of Kings bless you abundantly

By: pradeepa

Country: India


Dear Br, Really its too Good and also so useful for me. Gods Grace i got this Link and also very useful for me. Thanks to our Lord and I wish you All the Best to your Ministry and your(LORDS) innovative upcoming events.May the Almighty God will Bless you.

By: Antoni Prabu M

Country: India


dear Brother, This website is very useful and gives us many information related to Bible, in many topics that was uploaded in scrbid (eg. Basis, lyrics, etc) the font is not correct so that we couldnt able to read correctly. if possible kindly correct and upload it. thanks. may God bless this service.

By: Daniel

Country: India


வேதத்தை எப்படி கற்றுக்கொள்வது என்று தெரியாமல் இருந்தேன். இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. என்னை போல் இன்னும் பல்ருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். கர்த்தருக்கு நன்றி.

By: S.Goutham

Country: India


Praise the Lord Bro, Thank you for this website. Because this is very usful for my spritual life thank you very much

By: R.Yuvaraj

Country: India


super website
By: selvi